DomainStartStopLength
2xeiA01 55 120 65
2xeiA01 347 594 247
2xeiA02 121 346 225
2xeiA03 595 750 155